23.3.2017 • MVDr. Marián Rozložník

AKTUÁLNE: mäso a mäsové výrobky z Brazílie nekonzumujte. Preveruje sa ich zdravotná bezpečnosť a kvalita.

Veterinárni inšpektori v teréne začali rozsiahle kontroly brazílskeho mäsa. Dôvodom je podozrenie na zdravotné riziko (výskyt salmonelózy v mäse), ako aj falšovanie mäsa primiešaním škrobu, vody a lepku do mäsa.

Kontrolóri zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) rozbehli veľké kontroly zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii predávané na Slovenku.

Maloobchodné prevádzkarne majú povinnosť pozastaviť predaj brazílskeho mäsa až do ukončenia laboratórnych vyšetrení. Dôvodom týchto vyšetrení je podozrenie, že mäso dovezené do Európskej únie bolo kontaminované kmeňmi salmonelózy a bolo spracované do výrobkov po dátume spotreby.

Odporúčanie hlavného hygienika SR

V uvedenom prípade vydal hlavný hygienik SR dnes 23.03.2017 nasledovné odporúčanie:

„Hlavný hygienik SR z preventívnych dôvodov vyzýva prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, aby vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie, boli zodpovední a ústretoví a aby dobrovoľne pozastavili používanie mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie na prípravu pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania až do preukázania jeho zdravotnej neškodnosti na základe vykonaných laboratórnych vyšetrení.

V prípade, že má zariadenie spoločného stravovania mäso alebo mäsové výrobky z Brazílie, odporúčame mu, aby kontaktoval príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Z rovnakých preventívnych dôvodov súčasne odporúčame spotrebiteľom, aby sa informovali v zariadeniach spoločného stravovania na pôvod mäsa a masových produktov použitých na prípravu konkrétneho hotového pokrmu.

Uvedené navrhované opatrenia sú z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia obyvateľov SR.“

Zdroj: www.uvzsr.sk