Fb-Button

Čoskoro sa možno dočkáme povinného zálohovania pet fliaš a plechoviek

18.3.2019 • Ing. Martina Micenková Návrh zákona už prešiel Legislatívnou radou vlády SR začiatkom marca. Povinné zálohovanie nápojových obalov úspešne pokračuje v naštartovanom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, aj následné rozporové konania. Ak všetko pôjde ako má, ministerstvo životného prostredia by

Akrylamid v potravinách – riziká pre spotrebiteľov a opatrenia pre výrobcov

11.4.2018 • MVDr. Marián Rozložník Kontroly inšpektorov budú zamerané na množstvo akrylamidu v potravinách. Prevádzkovatelia nezabúdajte, že túto skutočnosť je potrebné zapracovať do Vašich príručiek HACCP. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách