Fb-Button

AT CONSULT podporuje vzdelávanie a rozvoj mladých gastro pracovníkov

Naša spoločnosť bola pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2017/2018 oslovená Súkromnou strednou odbornou gastroškolou na Bieloruskej ulici v Bratislave s požiadavkou na odbornú prednášku zameranú na tému „HACCP v praxi“. Odborná prednáška pre žiakov I. ročníka gastroškoly sa uskutočnila dňa 21.09.2017. Žiakom

Kontrolný veterinárny audit zameraný na prítomnosť fipronilu v potravinách

6.9.2017 • MVDr. Marián Rozložník V nadväznosti na veľký potravinový škandál a pretrvávajúce zdravotné riziko z kontaminovaných surovín a potravín insekticídom Fipronil, sekcia hygieny a bezpečnosti potravín spoločnosti AT CONSULT spol. s r. o. v spolupráci s akreditovaným laboratóriom pre vyšetrenia potravín ponúka všetkým zariadeniam spoločného stravovania a

Soľ v predškolských zariadeniach – výsledky kontroly nie sú potešujúce

16.6.2017 • MVDr. Marián Rozložník Vyšetrenia pokrmov podávaných v predškolských zariadeniach (v uzavretom type zariadenia spoločného stravovania) poukázalo na vážne nedostatky. Množstvá soli vo vyšetrovaných pokrmoch, ktoré boli určené na konzumáciu deťmi namerali, aj niekoľkonásobne prekračovali odporúčanú dávku. Úrad verejného zdravotníctva

Podávanie „tatárskych biftekov“ v reštauráciach je od 1. júna 2017 povolené. Aké sú podmienky?

1.6.2017 • MVDr. Marián Rozložník Od 1. júna 2017 vstupuje do platnosti novela vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z.z., ktorá upravuje pravidlá pre podávanie tatárskeho bifteku v reštauráciách. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky približuje zmeny, ktorými vyšiel v ústrety prevádzkovateľom i spotrebiteľom. Zároveň

Aplikačná novela odpadového zákona v boji za čistejšie Slovensko

19.5.2017 • Ing. Martina Micenková Tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR. Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo