Naša spoločnosť bola pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2017/2018 oslovená Súkromnou strednou odbornou gastroškolou na Bieloruskej ulici v Bratislave s požiadavkou na odbornú prednášku zameranú na tému „HACCP v praxi“.

Odborná prednáška pre žiakov I. ročníka gastroškoly sa uskutočnila dňa 21.09.2017. Žiakom bola vysvetlená téma systému HACCP nielen na teoretickej úrovni, ale priamo na praktických príkladoch, s ktorými sa naši audítori stretávajú denne v potravinárskych prevádzkach.

Náš veselý lektor – MVDr. Marián Rozložník – vpravo

Privítali sme možnosť takejto spolupráce s rezortom školstva s prihliadnutím na praktické vzdelávanie budúcich kuchárov, čašníkov, ako aj ďalších pracovníkov v rezorte potravinárstva. Veríme, že výučba na praktických príkladoch z praxe môže byť plnohodnotným obohatením učebného systému žiakov.

Pedagogickým pracovníkom, ako aj žiakom gastroškoly na Bieloruskej ulici v Bratislave prajeme veľa úspechov pri ich práci a vzdelávaní.

Tím AT CONSULT.