28.9.2017 • MVDr. Marián Rozložník

Fipronilová aféra nemá konca! Prinášame Vám čerstvé informácie.

Kontaminovaná sušená vaječná zmes vyrobená v Prešove bola použitá do rôznych sušienok, výrobca dobrovoľne sťahuje všetky výrobky z trhu.

V rámci cielenej kontroly potravín zameranej na slepačie vajcia, hydinové mäso a výrobky z vajec dodaných z iných členských krajín vykonali inšpektori vo firme Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o., 033 01 Liptovská Porúbka 347 odber vzorky „Sušená vaječná zmes pasterizovaná“ (á 25 kg, DMT: 30.9.2018, šarža: 0102017-1, výrobca: Vector Invest s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov), ktorá bola vyrobená z vajec a vaječnej hmoty dovezených od dvoch výrobcov z PoľskaZdroj kontaminácie je v štádiu prešetrovania. Vo vzorke, ktorá bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava bola zistená nadlimitná hodnota rezíduí pesticídu fipronilu v množstve 0,79 mg/kg (limit = max. 0,021 mg/kg).

Štátna veterinárna a potravinová správa pristúpi pri opakovaných zisteniach k sankcionovaniu prevádzok, ktoré budú používať kontaminované suroviny a potraviny. Sankcia sa v takomto prípade môže vyšplhať až do 1 milióna Eur.