Inžiniering je významnou súčasťou stavebného procesu. Zahŕňa administratívne úkony a zastupovanie klienta v konaní s dotknutými orgánmi, ktoré súvisia s realizáciou stavby (rozhodnutia, povolenia, zmluvy).

Čo je inžiniering

Inžiniering alebo inžinierska činnosť je balík služieb – zastupovanie klienta v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi a všetkými dotknutými organizáciami. 

Naša inžinierska činnosť vás odbremení od všetkých činností, ktoré súvisia s investičným zámerom – od vybavenia projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie až po užívanie nehnuteľnosti.

Naša ponuka v oblasti inžinieringu

V rámci inžinieringu pre vás vybavíme:

  • územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
  • prejednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
  • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
  • zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
  • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (rozkopávkové povolenie, povolenie na studňu…)
  • legalizáciu stavieb, búracie povolenia
  • povolenie k odstráneniu stavby
  • spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby
  • a iné na základe vašich potrieb

Služby v oblasti inžinieringu ponúkame všetkým subjektom (jednotlivcom, fyzickým a právnickým osobám) od projektov rodinných domov po veľké investičné zámery.


Plánujete alebo už realizujete investičný zámer a potrebujete odbremeniť od rozsiahlej administratívy a zdĺhavých konaní? Nechajte túto časť na nás. Vieme, ako na to. Kontaktujte nás tak, ako vám to najviac vyhovuje.