21.12.2016 • MVDr. Marián Rozložník

Nezávislá česká organizácia testovala bylinné čaje predávané ako na českom, tak i na slovenskom trhu. Výsledky nezávislých testov odborníkov viac než šokovali. Obsah zakázaných alkaloidov jedovatých rastlín, reziduí pesticídov, či mykotoxínov sa našli v bežne predávaných bylinných čajoch proti nachladnutiu a chrípke. Ak vás zaujímajú výsledky testu, pozrite si video.

Čo sú mykotoxíny?

Mykotoxíny sú škodlivé látky produkované plesňami. Je známych viac než 350 druhov toxinogénnych plesní, veľa z nich produkuje viac než jeden mykotoxínov. Mykotoxíny sú často členené podľa hlavných producentov, ktorými sú plesne rodu Aspergillus, Penicillium a Fusarium. K významným skupinám mykotoxinov patria aflatoxiny, produkované plesňami Aspergillus (najčastejšie v arašidoch, kukurici a škrupinových plodoch), ochratoxíny produkované plesňami Aspergillus (ochratoxin A) či Penicillium, patulin produkovaný plesňami Penicillium.

Škodlivý účinok mykotoxínov

Takmer všetky mykotoxíny poškodzujú pečeň a obličky a negatívne pôsobia na imunitní systém, niektoré sú potenciálne karcinogénne. Príjem určitých mykotoxínov ľuďmi a zvieratami môže viesť k poškodeniu pečene, tráviaceho traktu, k rakovine. Ďalším dôsledkom sú poruchy krvného obehu, ktoré po dlhšej dobe môžu viesť k odumieraniu končatín.

Pesticídy

Pesticídy sú látky, ktoré sa v poľnohospodárstve a lesníctve používajú v boji proti chorobám, škodcom a burine. Najpoužívanejšie z nich sú herbicídy (boj proti burine), insekticídy (proti parazitom) a na fungicídy (proti hubám). Používajú sa od staroveku, ale až do 20. storočia boli prírodného pôvodu: farmári a záhradníci používali deriváty minerálov, napríklad medi, na ošetrovanie rastlín postihnutých niektorými chorobami alebo parazitmi.

Účinok pesticídov

Nebezpečenstvo u týchto látok spočíva v tom, že sa v potravinovom reťazci nemusia dlho prejavovať a až po prekročení určitej hranice sa prejavia dôsledky kontaminácie, ktoré môžu mat veľký dopad na ekosystém, a takisto aj na potravinový reťazec.

Alkaloidy jedovatých rastlín

Jedovaté rastliny patria medzi najzaujímavejšie v rastlinnej ríši a majú rôzny význam. Niektoré jedy v nich obsiahnuté môžu ťažko poškodiť zdravie alebo byť príčinou smrti človeka i zvieraťa, ale odborne využité sa stávajú vysoko účinnými a často nenahraditeľnými liečivými prostriedkami.

U niektorých rastlín sú jedovaté látky v celej rastline, u iných len v niektorých častiach a existujú aj také, ktorých niektoré časti sú jedlé a iné jedovaté. Väčšina z nich rastie plano, ale niektoré sa pestujú pre obsahové látky. Mnohé z nich sú nebezpečné hlavne tým, že sa neprezradzujú odpudivým pachom ani nepríjemnou chuťou. Naopak mnohokrát lákajú zďaleka svojou farbou, tvarom, krásou.