Získaním certifikátu ISO 22000 alebo FSSC 22000 splníte požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Certifikácia FSSC 22000 a ISO 22000

Táto certifikácia predstavuje dôkaz o tom, že vo Vašej prevádzkarni dodržiavate požiadavky nad rámec legislatívnych podmienok. Podmienkami pre certifikáciu je mať vypracované a zavedené systémové prvky v prevádzke, ako sú ciele pre bezpečnosť produktov, politika pre bezpečnosť produktov, preskúmanie manažmentom, interný audit v prevádzkarni, overovanie v praxi a iné).

ISO certifikácia je určená  pre všetky potravinárske prevádzky (v celom reťazci „z poľa na stôl“).

Čo Vám úspešná certifikácia prinesie v praxi:

  • zlepšenie pracovných návykov a osobnej hygieny pracovníkov,
  • zlepšenie prevádzkovej hygieny v priestoroch prevádzkarne,
  • zavedenie pravidelnej analýzy rizík,
  • správne nastavenie preventívnych a kontrolných opatrení (dodržiavanie teplotného reťazca, kontrola sanitačných činností..),
  • efektívne zavedenie interných kontrol a auditov v prevádzke, ktorými odhalíte nedostatky skôr, čím zabezpečíte ochranu konzumentov pred alimentárnymi nákazami (ochorenia z potravín),
  • nastavenie kontroly vysledovateľnosti vstupných surovín a výrobkov.

Certifikácia Vašej prevádzkarne podľa medzinárodnej normy ISO 22000 alebo FSSC 22000 zvyšuje Vaše predpoklady pre dodávanie výrobkov do významných firiem a reťazcom.

Máte záujem o certifikáciu Vašej prevádzky? Neváhajte a kontaktujte nás.