14.3.2017

Tiež poznáte ten typický zápach z čistiarne odpadových vôd pri zmene počasia alebo pri vysokých teplotách? Prečítajte si, čo je jeho príčinou.

Čo je to vlastne čistiareň odpadových vôd?

Čistiareň odpadových vôd (tzv. ČOV, nespisovne nazývaná aj čistička odpadových vôd) je vodná stavba akumulujúca splaškovú odpadovú vodu v rôznom stupni rozkladu, tzn. voňať nikdy nebude. Správne nastavená a technologicky dokonalá ČOV však nezapácha. Aeróbne procesy (procesy za prítomnosti kyslíka) prebiehajú tak, že zápach zo splaškovej vody je minimalizovaný. Vzduch pocitovo pripomína skôr klímu pri rieke alebo jazere (čistom).

O zapáchajúcej ČOV hovoríme vtedy, ak máte skôr nepríjemný pocit, že stojíte v čiernom močarisku. Ten vyvolávajú sírotvorné baktérie vo vode bez prístupu kyslíka.


Princíp činnosti čistiarne odpadových vôd

Ak nemáte možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu, tak jednou z dvoch možností, ako odvádzať splaškové odpadové vody, je použitie biologickej ČOV. Jedná sa o zariadenie, ktoré slúži na rozklad nečistôt a znečisťujúcich látok z odpadových vôd.

Základný princíp čistenia odpadových vôd spočíva v okysličovaní odpadovej vody dúchadlom, nárastu čistiaceho aktívneho kalu (zmes baktérií, prvokov a pod.), následnej sedimentácii a oddelení čistej vody od aktívneho kalu. Na základe biologických procesov dôjde k premene organických látok nachádzajúcich sa v odpadovej vode na aktívny kal a vyčistenú vodu, ktorú je možné vypustiť do prírody. Správny aeróbne stabilizovaný kal (svetlohnedej farby) možno zapracovať v kompostárni, prípadne použiť na hnojenie.


Odkiaľ sa teda berie ten hnilobný zápach?

Príčin spôsobujúcich zápach z čistiarne odpadových vôd môže byť hneď niekoľko: od nefunkčného dúchadla dodávajúceho kyslík, poškodeného alebo netesného pachového uzáveru, nevhodných čistiacich prostriedkov až po nesprávne nastavenie procesov ČOV a nárast nesprávnych baktérií (kal čiernej farby). Príčinou môže byť aj nadbytočný kal, tuk alebo nános v kanalizácii.

Nechajte to na odborníkov! Zabezpečíme pre Vás kontrolu stavu čistiarne, poradenstvo pri prevádzkovaní, odborné školenie a v neposlednom rade akreditovaný kontrolný odber vzoriek odpadových vôd. Kontaktujte nás.