Predstavujeme Vám spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o., 

ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997 v oblasti poradenských a vzdelávacích služieb. Vyprofilovali sme sa na firmu s odbornosťou, skúsenosťami a tradíciou v  oblastiach, v ktorých už roky úspešne poskytujeme odborné poradenstvo so zavádzaním komplexných systémov vychádzajúcich z našich znalostí fungovania firiem, manažérskych systémov, rozsiahlej legislatívy a schopnosti skĺbiť teoretické a legislatívne požiadavky s praxou firiem. Jedná sa o tieto hlavné témy: životné prostredie, pracovné prostredie, prevádzkové poriadky, potravinárstvo, hygiena, HACCP a vzdelávanie. Nájdete v nich napr. poradenstvo a vzdelávanie, prienik oblasťou HSE (health, safety a environment), vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, prevádzkový poriadok pre 35 tém, hygienické minimum, HACCP vzor, posudok o riziku, hluk, chemické, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, školenie na odborné témy, ale aj vzdelávanie a rozvoj pracovných tímov. K naším aktivitám patrí aj: inžinierska činnosť pred kolaudáciou, poradenstvo pri uvádzaní priestorov a zariadení do prevádzky, účasť pri kontrolách zo strany orgánov štátnej a verejnej správy a pôsobenie pri predchádzaní haváriám v životnom prostredí. Pozývame Vás do nich nahliadnuť a nájsť to, čo Vás zaujme.

Viac o nás
1

Životné prostredie

Majstrov v oblasti poradenstva pre životné prostredie a environmentálne projekty z nás robí náš prístup. Je v ňom namiešaná kombinácia znalosti aktuálnej legislatívy, premietnutá do praktickej činnosti a kvalitnej dokumentácie v oblastiach vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ovzdušie a environmentálny audit. Dôležitou súčasťou

2

Pracovné prostredie

Faktory pracovného prostredia, ktoré je potrebné pri rôznych typoch prác zvážiť, sú viaceré. Najčastejšie sa jedná o chemické faktory, biologické faktory, hluk, manipuláciu s bremenami, prácu so zobrazovacími jednotkami a žiareniami. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre rôzne pracovné faktory sú praktickými

3

Prevádzkové poriadky

Riadenie prevádzky a vedenie ľudí k úspešnému napĺňaniu podnikateľského zámeru si vyžaduje kvalitnú navigáciu. Tú predstavujú prevádzkové poriadky a špecifická dokumentácia na mieru. Naša filozofia je založená na znalostiach fungovania firiem a oboznámení sa s konkrétnou prevádzkou, postupoch v súlade s aktuálnou legislatívou, odkomunikovaní postupov so zainteresovanými

slider_1

Potravinárstvo, hygiena a HACCP

Sme tím odborníkov s tradíciou a skúsenosťou v poskytovaní potravinárskeho poradenstva a služieb HACCP systémov od roku 1997 v oblastiach: potravinárstvo, hygiena, HACCP, HACCP vzor, správna výrobná prax, kde je zákon 355/2007 Z.z. významným dokumentom. Našimi praktickými skúsenosťami z prevádzok, odborným prístupom,

4

Hygienické minimum

Hygienické minimum je zaužívaný, ale nesprávny názov. Správny názov v zmysle zákona je: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pripravíme Vás na skúšky k osvedčeniam pre prácu v epidemiologicky

5

Vzdelávanie

Pripravujeme a vykonáme pre Vás vzdelávanie a rozvoj pracovných tímov formou interaktívnych tréningových seminárov, odborné semináre, kurzy a školenie na témy: školenie hygienické minimum, školenie HACCP pre prax, školenie firemný vodohospodár, školenie firemný odpadár, školenie špecialista pre životné prostredie, školenie hluk, školenie chemické

Niektorí naši klienti

Viac ako tisíc sľubov je spokojnosť našich klientov.