Predstavujeme Vám spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o., 

ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997 v oblasti poradenských a vzdelávacích služieb. Vyprofilovali sme sa na firmu s odbornosťou, skúsenosťami a inovatívnymi prístupmi v oblastiach životné prostredie, pracovné prostredie, prevádzkové poriadky, potravinárstvo, hygiena, HACCP a vzdelávanie. Vy, naši zákazníci a potenciálni klienti, ste pre nás najdôležitejšími ľuďmi vo firme. Aktívne Vás počúvame, tímovo s Vami spolupracujeme a profesionálne riešime to, čo potrebujete.

Viac o nás

Naše služby Vám ponúkame v týchto oblastiach

Porozprávajte nám Váš príbeh a my nájdeme štruktúru a formu, ako veci vyriešiť, priniesť úspech a radosť do Vášho podnikania.

1

Životné prostredie

Majstrov v oblasti poradenstva pre životné prostredie a environmentálne projekty z nás robí náš prístup. Je v ňom namiešaná kombinácia znalosti aktuálnej legislatívy, premietnutá do praktickej činnosti a kvalitnej dokumentácie v oblastiach vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ovzdušie a environmentálny audit. Dôležitou súčasťou

2

Pracovné prostredie

Faktory pracovného prostredia, ktoré je potrebné pri rôznych typoch prác zvážiť, sú viaceré. Najčastejšie sa jedná o chemické faktory, biologické faktory, hluk, manipuláciu s bremenami, prácu so zobrazovacími jednotkami a žiareniami. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre rôzne pracovné faktory sú praktickými

3

Prevádzkové poriadky

Riadenie prevádzky a vedenie ľudí k úspešnému napĺňaniu podnikateľského zámeru si vyžaduje kvalitnú navigáciu. Tú predstavujú prevádzkové poriadky a špecifická dokumentácia na mieru. Naša filozofia je založená na znalostiach fungovania firiem a oboznámení sa s konkrétnou prevádzkou, postupoch v súlade s aktuálnou legislatívou, odkomunikovaní postupov so zainteresovanými

slider_1

Potravinárstvo, hygiena a HACCP

Sme tím odborníkov s tradíciou a skúsenosťou v poskytovaní potravinárskeho poradenstva a služieb HACCP systémov od roku 1997 v oblastiach: potravinárstvo, hygiena, HACCP, HACCP vzor, správna výrobná prax, kde je zákon 355/2007 Z.z. významným dokumentom. Našimi praktickými skúsenosťami z prevádzok, odborným prístupom,

4

Hygienické minimum

Hygienické minimum je zaužívaný, ale nesprávny názov. Správny názov v zmysle zákona je: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pripravíme Vás na skúšky k osvedčeniam pre prácu v epidemiologicky

5

Vzdelávanie

Pripravujeme a vykonáme pre Vás vzdelávanie a rozvoj pracovných tímov formou interaktívnych tréningových seminárov, odborné semináre, kurzy a školenie na témy: školenie hygienické minimum, školenie HACCP pre prax, školenie firemný vodohospodár, školenie firemný odpadár, školenie špecialista pre životné prostredie, školenie hluk, školenie chemické

Pomenujte, čo potrebujete, a my to vyriešime

Otvárate novú prevádzku? Projektujete, kolaudujete alebo prevádzkujete budovy a multifunkčné celky? Potrebujete uviesť Vaše priestory do prevádzky, či vypracovať a schváliť prevádzkové poriadky? Potrebujete poradiť v oblasti vodohospodárstva, odpadového hospodárstva, ovzdušia, pripraviť odborné štúdie, predísť haváriám či vykonať odborný audit? Prenajali ste si priestory na podnikanie a potrebujete urýchlene vybaviť povolenia či odobrať vzorky pitnej vody? Riešite práve Vaše potravinárske priestory, dokumentáciu, HACCP alebo kontroly z RÚVZ či RVPS? Hľadáte odborné vzdelanie - hygienické minimum, firemný odpadár, firemný vodohospodár, špecializované semináre na mieru?

Sme tu pre Vás

Niektorí naši klienti

Viac ako tisíc sľubov je spokojnosť našich klientov.