Školenie na tému „Praktické prevádzkové postupy pri výkone úradných kontrol potravinárskeho tovaru zo strany orgánov štátnej a verejnej správy“ vysvetľuje účastníkom výklad postupov pri výkone úradných kontrol zo strany orgánov štátnej a verejnej správy na úseku hygieny a bezpečnosti potravín. Predstavuje kombináciu školenia a workshopu, čo umožňuje účastníkom vstupovať do problematiky praktickými otázkami. 


CIEĽ ŠKOLENIA

 • Absolventi tohto školenia si osvoja kroky, ako majú postupovať pri výkone úradných kontrol v potravinárskych prevádzkach bez toho, aby  predstavovali stres. Účastníci majú možnosť priamo diskutovať na danú tému s lektorom, ktorý osobne pôsobil na pozícií inšpektora potravinárskeho dozoru.
 • Cieľom školenia je účastníkom prakticky vysvetliť koncepciu pôsobnosti orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré vykonávajú úradné kontroly na úseku hygieny, bezpečnosti potravín a obchodných praktík.

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Pracovníci pôsobiaci na všetkých stupňoch skladovania, manipulácie a uvádzania potravín na trh. Školenie má praktický prínos pre vedúcich pracovníkov, výrobných pracovníkov, pracovníkov v spracovateľských závodoch, ako aj pre obslužný personál v predajniach potravín. 

PROGRAM ŠKOLENIA – TÉMY

 • Rozdelenie výkonnej moci štátnej a verejnej správy SR pri predaji potravinárskeho tovaru.
 • Praktické príklady pre postupy pri úradných kontrolách zo strany orgánov štátnej a verejnej správy.
 • Rozdelenie kompetencií jednotlivých kontrolných orgánov a interných kompetencií zamestnancov spoločnosti pri výkone úradných kontrol.
 • Praktické príklady nedostatkov, ktoré sú zisťované pri skladovaní a predaji potravinárskeho tovaru.
 • Sankcie riešené v blokovom konaní a v správnom konaní.
 • Otázky účastníkov školenia, diskusia.

TERMÍN, MIESTO A CENA

 • Školenie realizujeme na objednávku klienta. Školenie môže byť realizované v našich školiacich a prezentačných priestoroch vo Hviezdoslavove, alebo v priestoroch klienta alebo na inom mieste podľa dohody.

* V čase pandémie vykonávame naše odborné školenia dištančnou formou – online školenie, živé vysielanie s lektorom.

 • Cena je stanovená individuálne na základe rozsahu školenia, počtu zúčastnených osôb a miesta konania. Účastníci školenia obdržia osvedčenie o absolvovaní odborného školenia.