11.01.2024 • MVDr. Marián Rozložník

Od nového roku sa zmenili legislatívne podmienky pre skladovanie mäkkých mäsových výrobkov pri manipulácii s nimi a ich umiestňovaní na trh. Prevádzkovateľom sa tak menia aj kritické kontrolné body (CCP) v príručke správnej výrobnej praxe HACCP pre monitorovanie a zaznamenávanie teplotných podmienok skladovania týchto výrobkov. K tejto zmene došlo novelizáciou Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. o mäsových výrobkov od 1.1.2024.

masove vyrobky

Párky, špekáčiky a ďalšie mäkké mäsové výrobky sa už nemusia skladovať pri teplote +4°C.  

Novela vyhlášky o mäsových výrobkoch od 1.1.2024 povoľuje, že spracovatelia mäsa môžu rozhodnúť, že mäkké mäsové výrobky budú skladovať pri +7 °C – teda tak, ako je to v ostatných štátoch Európskej únie.

Vyššia teplota skladovania neohrozí zdravotnú bezpečnosť, ani kvalitu potravín. Prevádzkovatelia však touto novinkou môžu na energiách ušetriť finančné náklady.

Nakoľko dodržiavanie teplotných podmienok skladovania potravín vyžadujúcich si regulované podmienky predstavuje v rámci príručiek HACCP takzvaný kritický kontrolný bod (CCP), prípadné zvýšenie teploty skladovania mäkkých mäsových výrobkov z +4 °C na +7 °C je potrebné uviesť aj v HACCP.

Výrobcovia mäkkých mäsových výrobkov v rámci analýzy rizík musia zvýšenie teplôt skladovania na +7 °C laboratórne overiť za účelom posúdenia zdravotnej bezpečnosti týchto produktov.

Novela Vyhlášky o mäsových výrobkoch č. 83/2016 Z. z. platná od 1.1.2024 teda harmonizuje našu legislatívu s požiadavkami Európskej únie a prináša prevádzkovateľom možnosť zvýšenia teploty skladovania mäkkých mäsových výrobkov.

Prevádzkovatelia však v tejto súvislosti nesmú zabudnúť, že všetky prevádzkové zmeny musia byť uvedené aj v dokumentácií HACCP.

V prípade Vášho záujmu Vám radi pomôžeme pri zavádzaní aktuálnych legislatívnych zmien a vyškolíme Vašich zamestnancov tak, aby vedeli legislatívu  v potravinárskej praxi využívať.

Neváhajte a kontaktujte nás. Sme tu pre Vás.

tím AT CONSULT

(www.atconsult.sk, www.haccpvpraxi.sk)