Naša spoločnosť neustále zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb nad rámec požiadaviek aktuálnych predpisov. Za týmto účelom sa neustále vzdelávame na odborných seminároch, workshopoch a získavame tak okrem vedomostí aj cenné osvedčenia a certifikáty. 

Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu

CERTIFIKÁTY – ISO

Certifikáty spôsobilosti pre senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov

OSVEDČENIE – NOVELA ISO 9001:2016 A 14001:2016
VYKONÁVANIE INTERNÝCH AUDITOV PODĽA ISO 19011:2012

OSVEDČENIE – INTERNÝ AUDÍTOR – FSSC 22000

OSVEDČENIE – LEKTOR
ASOCIÁCIA LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV