Naša spoločnosť neustále zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb nad rámec požiadaviek aktuálnych predpisov. Za týmto účelom sa neustále vzdelávame na odborných seminároch, workshopoch a získavame tak okrem vedomostí aj cenné osvedčenia a certifikáty. 

CERTIFIKÁTY – ISO

Certifikáty spôsobilosti pre senzorické posudzovanie potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov

OSVEDČENIE – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018
VYKONÁVANIE INTERNÝCH AUDITOV PODĽA ISO 19011:2012

OSVEDČENIE – INTERNÝ AUDÍTOR – FSSC 22000, AUDÍTOR SYSTÉMU HACCP

OSVEDČENIE – LEKTOR
ASOCIÁCIA LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV

OSVEDČENIE – ENVIRONMENTÁLNA LEGISLATÍVA – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

OSVEDČENIE – ENVIRONMENTÁLNA LEGISLATÍVA – VODNÝ ZÁKON