Komplexné poradenské, dokumentačné a vzdelávacie služby v oblasti potravinárstva poskytujeme na základe dlhoročných skúseností už od roku 1997. Sme poradcami pre záujemcov o potravinárske prostredie, sprievodcami začínajúcich prevádzkovateľov a partnermi dlhodobých klientov. Ponuka našich služieb je rozsiahla a kompletne zastrešuje potravinársku problematiku.

Aké služby v rámci potravinárstva ponúkame:

Okrem hlavných služieb ponúkame aj doplnkové služby:

 • odber a analýza vzoriek potravín a vody
 • komunikácia s orgánmi štátnej a verejnej správy (vyjadrenia, stanoviská, odvolania a iné)
 • hlásenie zásielok potravín živočíšneho pôvodu z iných členských štátov EÚ a tretích krajín
 • paušálne vedenie evidencií (kritických kontrolných bodov podľa systému HACCP – kontroly teplôt v chladiacich a mraziacich zariadeniach, evidencia o vykonaní sanitácie, evidencia vysledovateľnosti surovín a výrobkov a iné)
 • tvorba vývesiek a informačných tabúľ na mieru

Viac o potravinárskej problematike nájdete aj na našej stránke www.haccpvpraxi.sk

Našimi službami pomáhame:

 • zdolať úskalia potravinárskej legislatívy pri dodržiavaní platných predpisov a požiadaviek trhu,
 • zaviesť fungujúci, zrozumiteľný a účinný systém pre vytvorenie hygienicky a zdravotne bezpečnej potravinárskej prevádzky,
 • zabezpečiť kontrolné systémy z hľadiska bezpečnosti a kvality produkcie,
 • prepojiť dokumentáciu HACCP s každodennými aktivitami na prevádzke tak, aby sa stala praktickým a odborným pomocníkom,
 • vyškoliť a motivovať zamestnancov v súlade s filozofiou HACCP a správnou výrobnou praxou,
 • zvyšovať kvalitu, konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť prevádzky,
 • podporovať princíp vysledovateľnosti výrobkov,
 • prispieť k prevencii a ochrane spotrebiteľov pred fyzikálnymi, chemickými a mikrobiologickými rizikami.

Čo nás robí v oblasti potravinárstva jedinečnými:

 • kompletné zastrešenie potravinárskej problematiky a široká ponuka služieb,
 • komplexná znalosť potravinárskeho prostredia z legislatívneho a prevádzkového hľadiska (potravinárske, hygienické, veterinárne a prevádzkové predpisy SR a EÚ),
 • rozsiahle praktické skúsenosti z rôznych potravinárskych prevádzok,
 • osobný a profesionálny prístup ku klientom.

Zaujala Vás niektorá z našich služieb? Neváhajte a kontaktujte nás.