Audit ubytovacieho zariadenia, tzv. mystery visitor, ponúka objektívne zhodnotenie kvality ubytovacích služieb v jednotlivých oblastiach. Prevádzkovateľom ubytovacích zariadení tak prináša ucelený návod a konkrétne rady, ako získať spokojných klientov a pozitívne referencie a dosiahnuť splnenie všetkých požiadaviek tak, aby prípadné kontroly dopadli na jednotku.

Čo je služba mystery visitor?

Mystery visitor je špeciálny audit ubytovacieho zariadenia (hotelu alebo penziónu) realizovaný certifikovaným audítorom vo vopred dohodnutom čase, ktorý však pozná len majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia. Ostatný personál nie je o realizácii auditu informovaný. Cieľom takéhoto „utajeného auditu“ je čo najobjektívnejšie zhodnotenie kvalityodhalenie nedostatkov poskytovaných služieb v bežných podmienkach. Konečným cieľom je však spokojnosť klientov, ktorí sa budú vracať a zariadenie odporučia aj ďalej (svojim známym či prostredníctvom pozitívnych recenzií).

Na aké oblasti sa audit ubytovacieho zariadenia zameriava?

Utajený audit v ubytovacích zariadeniach je zameraný na tieto oblasti:

  • legislatívne požiadavky pre ubytovacie zariadenia v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ,
  • hygienické požiadavky pre ubytovacie zariadenia v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ – ubytovacej časti a aj gastro časti zariadenia (ak je k dispozícií reštaurácia)
  • splnenie požiadaviek daných kategorizáciou zariadenia,
  • práca a profesionalita personálu,
  • starostlivosť o ubytovaného klienta,
  • celková kvalita služieb a zariadenia.

Ako prebieha služba mystery visitor?

  1. vypracovanie plánu auditu na mieru a podľa Vašich požiadaviek
  2. určenie termínu realizácie auditu
  3. vykonanie auditu certifikovaným audítorom
  4. vypracovanie správy z auditu vrátane odporúčaní 

Ako dlho služba mystery visitor trvá a kedy sa dozviete výsledky?

Dĺžka auditu ubytovacieho zariadenia je individuálne dohodnutá s objednávateľom. Najčastejšie sa však služba mystery visitor vykonáva v trvaní jedného dňa a jednej noci. Získané podklady sú následne spracované v internom zázname. Kompletné výsledky sú do 10 pracovných dní odovzdané formou správy spolu s vyhotovenou fotodokumentáciou a odporúčaniami. Všetky získané podklady sú odovzdané výhradne prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia. 

Aký prínos predstavuje služba mystery visitor pre ubytovacie zariadenie?

Majitelia, prevádzkovatelia alebo prevádzkari často pre svoje zaneprázdnenie alebo neobjektívnosť neustriehnu „slabé“ miesta vo svojom zariadení. Pre klienta však môžu nemilé „prekvapenia“ a ten si tak často neobjektívne (na základe jednej negatívnej skúsenosti) urobí zlý obraz o ubytovacom zariadení, ktorý ďalej posúva ako negatívnu skúsenosť.

Objektívnym auditom, ktorý vykonávajú naši certifikovaní audítori v zmysle požiadaviek platnej legislatívy a ISO certifikácií, možno takýmto situáciám predísť a získať tak jedinečnú možnosť zvýšiť a pravidelne udržiavať úroveň zariadenia odstraňovaním prevádzkových nedostatkov, odchýlok či ľudských pochybení. To všetko predstavuje priamu cestu k spokojným klientom a k úspechu ubytovacieho zariadenia.