Vzdelávanie v epidemiologicky závažnom prostredí potravinárstva je alfou a omegou na ceste k zdravým a bezpečným potravinám, správnym výrobným postupom a spokojným zákazníkom. Vyberte si z našej ponuky potravinárskych školení, ktoré zabezpečia, že vaše poznatky a poznatky vašich zamestnancov budú vždy aktuálne a správne.

Akreditovaný vzdelávací potravinársky program

Od roku 2017 vám ponúkame akreditovaný vzdelávací program na tému „Epidemiologicky závažné činnosti v potravinárstve“. Absolventom umožňuje získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon epidemiologicky závažných činnosti v potravinárskych prevádzkach.

Ďalšie potravinárske školenia

V rámci potravinárstva vám ponúkame aj nasledovné školenia:

Máte záujem o vzdelávanie v oblasti potravinárstva? Neváhajte a kontaktujte nás.