Vzdelávanie v epidemiologicky závažnom prostredí potravinárstva je alfou a omegou na ceste k zdravým a bezpečným potravinám, správnym výrobným postupom a spokojným zákazníkom. Vyberte si z našej ponuky potravinárskych školení, ktoré zabezpečia, že vaše poznatky a poznatky vašich zamestnancov budú vždy aktuálne a správne.

V rámci potravinárstva vám ponúkame nasledovné školenia:

Máte záujem o vzdelávanie v oblasti potravinárstva? Neváhajte a kontaktujte nás.