Školenie "Hygienické minimum" - 04.06.2024 - ONLINE

Aj v roku 2024 pre Vás pripravujeme školenie z "Hygienického minima". Najbližší termín bude 04.06.2024 - ONLINE, formou živého vysielania. Prihláste sa jednoducho prostredníctvom našej elektronickej prihlášky a zvýšte si svoju kvalifikáciu.

Viac informácií

Nové povinnosti vlastníkov ČOV. Kontaktujte nás.

Našli ste priestor pre Vašu novú prevádzku, ale nie ste si istí, či spĺňa všetky legislatívne požiadavky pre jej otvorenie?

To, či je priestor Vašej prevádzky vhodný pre realizáciu Vášho podnikateľského zámeru a vyhovuje požiadavkám legislatívy v danej oblasti, je vždy vhodné posúdiť ešte pred tým, ako si priestor prenajmete, upravíte a požiadate príslušný orgán štátnej správy o jeho schválenie. S legislatívnym posúdením priestorov Vám radi pomôžeme. Ušetrite si tak čas a ako aj finančné prostriedky, ktoré by ste zbytočne vynaložili na obstaranie si nevhodného priestoru pre Vaše podnikanie.

Viac informácií

Naše služby Vám ponúkame v týchto oblastiach

Porozprávajte nám Váš príbeh a my nájdeme štruktúru a formu, ako veci vyriešiť, priniesť úspech a radosť do Vášho podnikania.

Životné prostredie

Majstrov v oblasti poradenstva pre životné prostredie a environmentálne projekty z nás robí náš prístup. Je v ňom namiešaná kombinácia znalosti aktuálnej legislatívy, premietnutá do praktickej činnosti a kvalitnej dokumentácie v oblastiach vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ovzdušie a environmentálny audit. Dôležitou súčasťou

Potravinárstvo, hygiena a HACCP

Komplexné poradenské, dokumentačné a vzdelávacie služby v oblasti potravinárstva poskytujeme na základe dlhoročných skúseností už od roku 1997. Sme poradcami pre záujemcov o potravinárske prostredie, sprievodcami začínajúcich prevádzkovateľov a partnermi dlhodobých klientov. Ponuka našich služieb je rozsiahla a kompletne zastrešuje

Prevádzka

Plánujete otvorenie novej prevádzky, a neviete, čo všetko na to bude potrebné zabezpečiť a vybaviť? Alebo máte zabehnutú prevádzku, ale potrebujete čo-to vyladiť, dotiahnuť alebo aktualizovať? Potrebujete externého poradcu pre rozvoj vášho podnikania alebo potrebujete zaškoliť seba či zamestnancov? Nestíhate

Certifikácia ISO 9001, ISO 22 000 a FSSC 22 000

Získaním certifikátu ISO 9001, ISO 22000 alebo FSSC 22000 splníte požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Úspešný certifikačný proces a získanie certifikačných známok predstavuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality. ISO 9001 – Systém manažmentu kvality Na organizácie je kladený čoraz

školenie hygienické minimum

Interný audit potravinárskej prevádzky

Povinnosť vykonávať interný audit potravinárskej prevádzky vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Jeho cieľom je preskúmať činnosti vykonávané v potravinárskej prevádzke, zistiť nezhody a navrhnúť opatrenia a odporúčania. Interný audit prevádzky Čo vám pri

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie: semináre, kurzy a školenia – školenie v odpadovom hospodárstve, hygienické minimum, správna výrobná prax a HACCP, hluk, chemické a biologické faktory a ďalšie pomáhajú pripraviť vašich zamestnancov na konkrétne podmienky ich práce na prevádzke. Prezentujú im povinnosti aj

Pomenujte, čo potrebujete, a my to vyriešime

Otvárate novú prevádzku? Projektujete, kolaudujete alebo prevádzkujete budovy a multifunkčné celky? Potrebujete uviesť Vaše priestory do prevádzky, či vypracovať a schváliť prevádzkové poriadky? Potrebujete poradiť v oblasti vodohospodárstva, odpadového hospodárstva, pripraviť odborné štúdie, predísť haváriám či vykonať odborný audit? Prenajali ste si priestory na podnikanie a potrebujete urýchlene vybaviť povolenia či odobrať vzorky pitnej vody? Riešite práve Vaše potravinárske priestory, dokumentáciu, HACCP alebo kontroly z RÚVZ či RVPS? Hľadáte odborné vzdelanie - hygienické minimum, firemný odpadár, firemný vodohospodár, špecializované semináre na mieru?

Sme tu pre Vás

Niektorí naši klienti a ich skúsenosti s našimi službami

Viac ako tisíc sľubov je spokojnosť našich klientov.

Naša prevádzka s firmou AT CONSULT spolupracuje už 10 rokov. Po túto dobu mám len pozitívnu skúsenosť pri riešení problémov - či už technických, ktoré súviseli s ORL a LT alebo iných. Takisto nám pomáhali pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a vodárňami. Môžem ich odporučiť ako fundovanú a v odbore znalú firmu na riešenie problémov z oblasti vodohospodárstva, HACCP a enviromentalistiky s dopadom na životné prostredie.

Milan Paulo, odborný vedúci technického úseku prevádzka TESCO extra a OC Galéria Trnava

Z mojej strany bola spokojnosť so spoločnosťou AT CONSULT vo všetkých bodoch na výbornú. Samozrejme mi bolo najviac nápomocné vypracovanie a oboznámenie sa s dokumentáciou HACCP. V prípade záujmu o ďalšie rady alebo pomoc určite nebudem váhať Vás kontaktovať.

Rastislav U., konateľ spoločnosti SNACK GROUP s.r.o., výrobňa hlbokomrazenej zmrzliny

Veľmi oceňujem Vašu pomoc a maximálne profesionálny prístup. Úprimne zo srdca si vážim váš ľudský prístup a ústretovosť pri zdolávaní úspešného ukončenia certifikácie ISO 22000. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným, je mi cťou s vami všetkým spolupracovať.

Marián Zubo Riaditeľ RC Slovakia s.r.o.

Vysoko oceňujem profesionalitu spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o. a odborné znalosti a maximálne ústretový proklientský prístup jej pracovníkov. Spoločnosť nám poskytuje vodohospodárske poradenstvo a veľmi cenné, rýchle a odborné konzultácie, ktoré nám výrazne optimalizujú náklady pri správe obchodného centra a súčasne zabezpečujú prevádzku v súlade s legislatívnymi normami.

Mgr. Erika Slobodová, Centre Manager Obchodné centrum GALÉRIA Trnava

So službami spoločnosti AT CONSULT sme veľmi spokojní. Boli nám okamžite k dispozícií pri kontrole z hygieny, kde riešili odborné veci za nás. Pomáhali nám pri získaní certifikátu ISO 22 000. Úspešne nás zaškolili na skúšky z epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve.

Jana M., manažérka bezpečnosti potravín RC Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AT CONSULT mi bola nápomocná pri úspešnom uvedení priestorov mojej prevádzkarne Beermalade do činnosti.

PhDr. Monika N. majiteľka prevádzkarne Beermalade