Naše služby Vám ponúkame v týchto oblastiach

Porozprávajte nám Váš príbeh a my nájdeme štruktúru a formu, ako veci vyriešiť, priniesť úspech a radosť do Vášho podnikania.

Životné prostredie

Majstrov v oblasti poradenstva pre životné prostredie z nás robí náš prístup a 25 ročná prax. V tom, čo robíme, sú znalosti aktuálnej legislatívy premietnuté do praktickej činnosti na prevádzkach klientov, do zavedenia systémov, do zabezpečenia evidenčných a ohlasovacích povinností

Potravinárstvo, hygiena a HACCP

Komplexné poradenské, dokumentačné a vzdelávacie služby v oblasti potravinárstva poskytujeme na základe dlhoročných skúseností už od roku 1997. Sme poradcami pre záujemcov o potravinárske prostredie, sprievodcami začínajúcich prevádzkovateľov a partnermi dlhodobých klientov. Ponuka našich služieb je rozsiahla a kompletne zastrešuje

Prevádzka

Plánujete otvorenie novej prevádzky, a neviete, čo všetko na to bude potrebné zabezpečiť a vybaviť? Alebo máte zabehnutú prevádzku, ale potrebujete čo-to vyladiť, dotiahnuť alebo aktualizovať? Potrebujete externého poradcu pre rozvoj vášho podnikania alebo potrebujete zaškoliť seba či zamestnancov? Nestíhate

Certifikácia ISO 9001, ISO 22 000 a FSSC 22 000

Získaním certifikátu ISO 9001, ISO 22000 alebo FSSC 22000 splníte požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Úspešný certifikačný proces a získanie certifikačných známok predstavuje návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality. ISO 9001 – Systém manažmentu kvality Na organizácie je kladený čoraz

školenie hygienické minimum

Interný audit potravinárskej prevádzky

Povinnosť vykonávať interný audit potravinárskej prevádzky vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín. Jeho cieľom je preskúmať činnosti vykonávané v potravinárskej prevádzke, zistiť nezhody a navrhnúť opatrenia a odporúčania. Interný audit prevádzky Čo vám pri

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie: semináre, kurzy a školenia – školenie v odpadovom hospodárstve, hygienické minimum, správna výrobná prax a HACCP, hluk, chemické a biologické faktory a ďalšie pomáhajú pripraviť vašich zamestnancov na konkrétne podmienky ich práce na prevádzke. Prezentujú im povinnosti aj

Pomenujte, čo potrebujete, a my to vyriešime

Otvárate novú prevádzku? Projektujete, kolaudujete alebo prevádzkujete budovy a multifunkčné celky? Potrebujete uviesť Vaše priestory do prevádzky, či vypracovať a schváliť prevádzkové poriadky? Potrebujete poradiť v oblasti vodohospodárstva, odpadového hospodárstva, pripraviť odborné štúdie, predísť haváriám či vykonať odborný audit? Prenajali ste si priestory na podnikanie a potrebujete urýchlene vybaviť povolenia či odobrať vzorky pitnej vody? Riešite práve Vaše potravinárske priestory, dokumentáciu, HACCP alebo kontroly z RÚVZ či RVPS? Hľadáte odborné vzdelanie - hygienické minimum, firemný odpadár, firemný vodohospodár, špecializované semináre na mieru?

Sme tu pre Vás

Niektorí naši klienti a ich skúsenosti s našimi službami

Viac ako tisíc sľubov je spokojnosť našich klientov.

Naša prevádzka s firmou AT CONSULT spolupracuje už 10 rokov. Po túto dobu mám len pozitívnu skúsenosť pri riešení problémov - či už technických, ktoré súviseli s ORL a LT alebo iných. Takisto nám pomáhali pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a vodárňami. Môžem ich odporučiť ako fundovanú a v odbore znalú firmu na riešenie problémov z oblasti vodohospodárstva, HACCP a enviromentalistiky s dopadom na životné prostredie.

Milan Paulo, odborný vedúci technického úseku prevádzka TESCO extra a OC Galéria Trnava

Z mojej strany bola spokojnosť so spoločnosťou AT CONSULT vo všetkých bodoch na výbornú. Samozrejme mi bolo najviac nápomocné vypracovanie a oboznámenie sa s dokumentáciou HACCP. V prípade záujmu o ďalšie rady alebo pomoc určite nebudem váhať Vás kontaktovať.

Rastislav U., konateľ spoločnosti SNACK GROUP s.r.o., výrobňa hlbokomrazenej zmrzliny

Veľmi oceňujem Vašu pomoc a maximálne profesionálny prístup. Úprimne zo srdca si vážim váš ľudský prístup a ústretovosť pri zdolávaní úspešného ukončenia certifikácie ISO 22000. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným, je mi cťou s vami všetkým spolupracovať.

Marián Zubo Riaditeľ RC Slovakia s.r.o.

Vysoko oceňujem profesionalitu spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o. a odborné znalosti a maximálne ústretový proklientský prístup jej pracovníkov. Spoločnosť nám poskytuje vodohospodárske poradenstvo a veľmi cenné, rýchle a odborné konzultácie, ktoré nám výrazne optimalizujú náklady pri správe obchodného centra a súčasne zabezpečujú prevádzku v súlade s legislatívnymi normami.

Mgr. Erika Slobodová, Centre Manager Obchodné centrum GALÉRIA Trnava

So službami spoločnosti AT CONSULT sme veľmi spokojní. Boli nám okamžite k dispozícií pri kontrole z hygieny, kde riešili odborné veci za nás. Pomáhali nám pri získaní certifikátu ISO 22 000. Úspešne nás zaškolili na skúšky z epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve.

Jana M., manažérka bezpečnosti potravín RC Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť AT CONSULT mi bola nápomocná pri úspešnom uvedení priestorov mojej prevádzkarne Beermalade do činnosti.

PhDr. Monika N. majiteľka prevádzkarne Beermalade