Novinka: Mystery Visitor

Ponuku našich služieb sme rozšírili o audit ubytovacích zariadení - mystery visitor. S Vaším súhlasom "utajene" navštívime Vašu ubytovaciu prevádzku a odhalíme...

Viac informácií

Naše služby Vám ponúkame v týchto oblastiach

Porozprávajte nám Váš príbeh a my nájdeme štruktúru a formu, ako veci vyriešiť, priniesť úspech a radosť do Vášho podnikania.

Životné prostredie

Majstrov v oblasti poradenstva pre životné prostredie a environmentálne projekty z nás robí náš prístup. Je v ňom namiešaná kombinácia znalosti aktuálnej legislatívy, premietnutá do praktickej činnosti a kvalitnej dokumentácie v oblastiach vodohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ovzdušie a environmentálny audit. Dôležitou súčasťou

Pracovné prostredie

Faktory pracovného prostredia, ktoré je potrebné pri rôznych typoch prác zvážiť, sú viaceré. Najčastejšie sa jedná o chemické faktory, biologické faktory, hluk, manipuláciu s bremenami, prácu so zobrazovacími jednotkami a žiareniami. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre rôzne pracovné faktory sú praktickými

Prevádzkové poriadky

Riadenie prevádzky a vedenie ľudí k úspešnému napĺňaniu podnikateľského zámeru si vyžaduje kvalitnú navigáciu. Tú predstavujú prevádzkové poriadky a špecifická dokumentácia na mieru. Naša filozofia je založená na znalostiach fungovania firiem a oboznámení sa s konkrétnou prevádzkou, postupoch v súlade s aktuálnou legislatívou, odkomunikovaní postupov so zainteresovanými

Potravinárstvo, hygiena a HACCP

Sme tím odborníkov s tradíciou a skúsenosťou v poskytovaní potravinárskeho poradenstva a služieb HACCP systémov od roku 1997 v oblastiach: potravinárstvo, hygiena, HACCP, HACCP vzor, správna výrobná prax, kde je zákon 355/2007 Z.z. významným dokumentom. Našimi praktickými skúsenosťami z prevádzok, odborným prístupom,

Hygienické minimum

Hygienické minimum je zaužívaný, ale nesprávny názov. Správny názov v zmysle zákona je: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Pripravíme Vás na skúšky k osvedčeniam pre prácu v epidemiologicky

Odborné vzdelávanie

Odborné vzdelávanie: semináre, kurzy a školenia – vodohospodárske školenie, školenie v odpadovom hospodárstve, hygienické minimum, správna výrobná prax a HACCP, hluk, chemické a biologické faktory a ďalšie pomáhajú pripraviť vašich zamestnancov na konkrétne podmienky ich práce na prevádzke. Prezentujú im

Pomenujte, čo potrebujete, a my to vyriešime

Otvárate novú prevádzku? Projektujete, kolaudujete alebo prevádzkujete budovy a multifunkčné celky? Potrebujete uviesť Vaše priestory do prevádzky, či vypracovať a schváliť prevádzkové poriadky? Potrebujete poradiť v oblasti vodohospodárstva, odpadového hospodárstva, ovzdušia, pripraviť odborné štúdie, predísť haváriám či vykonať odborný audit? Prenajali ste si priestory na podnikanie a potrebujete urýchlene vybaviť povolenia či odobrať vzorky pitnej vody? Riešite práve Vaše potravinárske priestory, dokumentáciu, HACCP alebo kontroly z RÚVZ či RVPS? Hľadáte odborné vzdelanie - hygienické minimum, firemný odpadár, firemný vodohospodár, špecializované semináre na mieru?

Sme tu pre Vás

Niektorí naši klienti a ich skúsenosti s našimi službami

Viac ako tisíc sľubov je spokojnosť našich klientov.

Naša prevádzka s firmou AT CONSULT spolupracuje už 10 rokov. Po túto dobu mám len pozitívnu skúsenosť pri riešení problémov - či už technických, ktoré súviseli s ORL a LT alebo iných. Takisto nám pomáhali pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a vodárňami. Môžem ich odporučiť ako fundovanú a v odbore znalú firmu na riešenie problémov z oblasti vodohospodárstva, HACCP a enviromentalistiky s dopadom na životné prostredie.

Milan Paulo, odborný vedúci technického úseku prevádzka TESCO extra a OC Galéria Trnava

Z mojej strany bola spokojnosť so spoločnosťou AT CONSULT vo všetkých bodoch na výbornú. Samozrejme mi bolo najviac nápomocné vypracovanie a oboznámenie sa s dokumentáciou HACCP. V prípade záujmu o ďalšie rady alebo pomoc určite nebudem váhať Vás kontaktovať.

Rastislav U., konateľ spoločnosti SNACK GROUP s.r.o., výrobňa hlbokomrazenej zmrzliny

Vysoko oceňujem profesionalitu spoločnosti AT CONSULT spol. s r.o. a odborné znalosti a maximálne ústretový proklientský prístup jej pracovníkov, špeciálne Mgr. Rácika. Spoločnosť nám poskytuje vodohospodárske poradenstvo a veľmi cenné, rýchle a odborné konzultácie, ktoré nám výrazne optimalizujú náklady pri správe obchodného centra a súčasne zabezpečujú prevádzku v súlade s legislatívnymi normami.

Mgr. Erika Slobodová, Centre Manager Obchodné centrum GALÉRIA Trnava

So službami spoločnosti AT CONSULT sme veľmi spokojní. Boli nám okamžite k dispozícií pri kontrole z hygieny, kde riešili odborné veci za nás. Pomáhali nám pri získaní certifikátu ISO 22 000. Úspešne nás zaškolili na skúšky z epidemiologicky závažných činností pre prácu v potravinárstve.

Jana M., manažérka bezpečnosti potravín RC Slovakia, s.r.o.