20.03.2023 • Ing. Radovan Hudec

Organizácia Spojených národov (OSN) vyhlasuje Svetový deň vody na 22. marca, a to pravidelne už od roku 1993. Dôvodom je skutočnosť, že viac ako miliarda ľudí na svete trpí nedostatkom pitnej vody. Práve v tento deň viaceré organizácie diskutujú s verejnosťou na témy ohľadne potreby vody, jej kvality a ochrany.

Aj tento rok viaceré organizácie na Slovensku poskytujú pre verejnosť bezplatné rozbory vôd zo studní na dusičnany, dusitany, prípadne na zistenie tvrdosti vody.

Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode zo studní  a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné. Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná pre dlhodobé, ale aj krátkodobé používanie.

Limity na dusičňany a dusitany:

  • Limit pre stanovenie dusičnanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. je 50 mg/l
  • Limit pre stanovenie dusitanov podľa nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. je 0,5 mg/l

 

Neváhajte a obráťte sa na špecializované spoločnosti alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vašom okolí a využite možnosť bezplatného rozboru vody zo studne.

Nezabudnite, že takáto možnosť je len raz ročne, a to 22. marca.

 

Spôsob odobratia vzorky:

  • voda – minimálne 0,3 – 0,5 litra (musí byť odobratá do čistej PET fľaše od neochutenej minerálnej vody, v ktorej nebolo nič skladované),
  • pred odobratím vzorky vodu dostatočne odpustite aspoň tri minúty, aby sa prepláchlo vodovodné potrubie a odpustila voda, ktorá sa nachádzala v potrubí,
  • fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou a uzavrite,
  • fľašu označte štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte, či ide o kopanú alebo vŕtanú studňu a uveďte adresu, na ktorej sa nachádza,
  • prineste vzorku vody na rozbor čo najskôr po odbere vody.

 

Parametre sledovania a objem vzorky pre odovzdanie jednotlivým spoločnostiam a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR:

Aquaseco – dusičnany a dusitany – 0,5 litra

BVS a.s. – tvrdosť vody a dusičnany – 0,3 litra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – dusičnany a dusitany – 0,2 litra

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s – dusičnany – 0,1 litra

 

Zoznam Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, kde môžete priniesť vzorky vody zo studní, nájdete priamo na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: www.uvzsr.sk.

Nižšie Vám prinášame zoznam vybraných špecializovaných spoločností pre bezplatný rozbor vody vybraných parametrov. Viac informácií nájdete na ich webových stránkach. 

Pre okresy Dátum Čas Orientačné analýzy vôd zo studní  
AQUASECO S.R.O. 22.3.2023 8:00 – 16:00 Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

https://www.aquaseco.sk/svetovy-den-vody/
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.3.2023 8.00 – 16.00 Bojnickej ulici č. 6

Bratislava

https://www.bvsas.sk/
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. POPRAD 23.3.2023 7:00 – 13:30 Hraničná 662/17

058 89 Poprad

https://pvpsas.sk/svetovy-den-vody-2023/
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SPIŠSKÁ NOVÁ VES 23.3.2023 7:00 – 13:30 Duklianska 40

052 01 Spišská Nová Ves

https://pvpsas.sk/svetovy-den-vody-2023/
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. STARÁ ĽUBOVŇA 23.3.2023 7:00 – 13:30 Levočská 34

064 01 Stará Ľubovňa

https://pvpsas.sk/svetovy-den-vody-2023/

 

Nezabúdajme, že voda je život a dar.

 

Váš tím AT CONSULT spol. s r.o.