Potravinárske poradenstvo ponúka dôležitú pomoc pre všetkých, ktorí v prostredí potravinárstva plánujú či začínajú pôsobiť. Vzhľadom na neustále sa meniace podmienky však pomáha aj etablovaným potravinárskym prevádzkam pri udržiavaní potrebných požiadaviek legislatívy a trhu a pri zvyšovaní kvality svojej produkcie. Ponúkame vám kompletné potravinárske poradenstvo z legislatívneho a praktického hľadiska.

Poradenstvo v potravinárskej, hygienickej a veterinárnej legislatíve

Zákony, vyhláška, nariadenia… to všetko môže pre potravinárov predstavovať spleť náročných a meniacich sa požiadaviek. Naše poradenstvo v potravinárskej, hygienickej a veterinárnej legislatíve vám zaistí vždy najnovšie informácie podané ľudskou rečou a aplikované priamo na vaše podmienky.

Praktické poradenstvo pre potravinárske činnosti

Praktické poradenstvo v oblasti potravinárstva pre začínajúcich prevádzkovateľov predstavuje návod, ako postupovať pri výbere vhodného priestoru pre potravinársku prevádzku, jeho schvaľovaní, zriaďovaní až po úplné spustenie jeho prevádzky. Napomáha tak v styku s úradmi, vybavovaní povolení a v zabezpečení potrebnej prevádzkovej dokumentácie a systému HACCP.

Dokumentácia HACCP predstavuje „kuchársku knihu“, ktorá má byť plne nápomocná pri výrobe bezpečných a kvalitných potravinárskych výrobkov. Poradíme vám, ako ju správne použiť a implementovať do praxe. 

Kontrola z „hygieny“ už vôbec nemusí predstavovať strašiaka a spôsobovať bolesti brucha. Pri prevádzkovaní vášho priestoru vám vieme efektívne pomáhať v rámci prevencie a predchádzaniu nedostatkov, ktoré inšpektori potravinárskeho dozoru zisťujú pri kontrolách. Poradenský hygienický audit predstavuje službu, pri ktorej spolu s vami prekontrolujeme celú prevádzku. Pomôžeme vám odhaliť slabé miesta a zjednať nápravu. Všetky informácie a skutočnosti z auditu sú dôverné a nie sú poskytované tretím stranám. Viac o poskytovanom internom hygienickom audite nájdete tu.

Posúdenie vhodnosti priestorov pre potravinárske prevádzky

Našli ste si priestor pre realizáciu vášho podnikateľského zámeru, no nie ste si istý, či je vhodný pre potravinárske účely? Žiadny problém. Tím našich kvalifikovaných audítorov vám poradí. Priestor posúdi a pomôže vám prevádzku priestorovo usporiadať, vhodne zariadiť a hygienicky schváliť. Vám tak ostane čas a priestor na realizáciu podnikateľských predstáv.

Certifikácia potravinárskych prevádzok podľa medzinárodnej normy ISO 22000 a FSSC 22000

Vyžadujú od vás vaši odberatelia certifikát o bezpečnosti Vašich produktov? Chcete zvýšiť úroveň vašej prevádzky na profesionála? V rámci našich poradenských služieb poskytujeme pre prevádzky službu certifikácie podľa medzinárodných noriem ISO 22000 a FSSC 22000. Získanie tohto medzinárodne uznávaného certifikátu vám môže otvoriť dvere pre realizáciu nových a zaujímavých podnikateľských možností.

Zaujala Vás niektorá z našich služieb? Neváhajte a kontaktujte nás.

Ďalšie služby, ktoré v rámci potravinárstva ponúkame: