Fb-Button

Akrylamid v potravinách – riziká pre spotrebiteľov a opatrenia pre výrobcov

11.4.2018 • MVDr. Marián Rozložník Kontroly inšpektorov budú zamerané na množstvo akrylamidu v potravinách. Prevádzkovatelia nezabúdajte, že túto skutočnosť je potrebné zapracovať do Vašich príručiek HACCP. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2158, ktorým sa stanovujú opatrenia na minimalizáciu množstiev akrylamidu a jeho referenčné hodnoty v potravinách

AT CONSULT podporuje vzdelávanie a rozvoj mladých gastro pracovníkov

Naša spoločnosť bola pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2017/2018 oslovená Súkromnou strednou odbornou gastroškolou na Bieloruskej ulici v Bratislave s požiadavkou na odbornú prednášku zameranú na tému „HACCP v praxi“. Odborná prednáška pre žiakov I. ročníka gastroškoly sa uskutočnila dňa 21.09.2017. Žiakom

Kontrolný veterinárny audit zameraný na prítomnosť fipronilu v potravinách

6.9.2017 • MVDr. Marián Rozložník V nadväznosti na veľký potravinový škandál a pretrvávajúce zdravotné riziko z kontaminovaných surovín a potravín insekticídom Fipronil, sekcia hygieny a bezpečnosti potravín spoločnosti AT CONSULT spol. s r. o. v spolupráci s akreditovaným laboratóriom pre vyšetrenia potravín ponúka všetkým zariadeniam spoločného stravovania a