Fb-Button

Čoskoro sa možno dočkáme povinného zálohovania pet fliaš a plechoviek

18.3.2019 • Ing. Martina Micenková Návrh zákona už prešiel Legislatívnou radou vlády SR začiatkom marca. Povinné zálohovanie nápojových obalov úspešne pokračuje v naštartovanom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, aj následné rozporové konania. Ak všetko pôjde ako má, ministerstvo životného prostredia by

Aplikačná novela odpadového zákona v boji za čistejšie Slovensko

19.5.2017 • Ing. Martina Micenková Tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR. Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo