Prevádzkový poriadok pre bazény, kúpaliská, aquapark, fitness, wellness, sauny a masážne salóny je súborom praktických činností a odporúčaných postupov. Čisté a hygienické prostredie umocňuje pocit pohody a relaxu u návštevníkov Vašich zariadení. Skvalitňovať Vaše služby pomáha aj správna prevádzka a údržba zariadení.

Dokumentácia – podľa Vášho výberu

 • Prevádzkový poriadok pre aquapark
 • Prevádzkový poriadok pre termálne kúpalisko
 • Prevádzkový poriadok pre bazény
 • Prevádzkový poriadok pre letné kúpaliská
 • Prevádzkový poriadok pre sauny
 • Prevádzkový poriadok kotolne
 • Prevádzkový poriadok studne
 • Prevádzkový poriadok vodohospodárskych zariadení
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania (bufet, rýchle občerstvenie, reštaurácia)
 • Havarijné plány
 • Prevádzkový denník
 • Prevádzkový poriadok pre manipuláciu s bremenami
 • Žiadosť o schválenie príslušného Prevádzkového poriadku
 • Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky

Merania

 • Zabezpečenie odberu a analýzy vzoriek vôd akreditovaným laboratóriom
 • Zabezpečenie protokolov z analýzy vôd

Implementácia do praxe prevádzky vrátane poradenstva

 • Školenie zamestnancov – oboznámenie s prevádzkovým poriadkom
 • Označenie prevádzky informačnými výveskami s piktogramami

Rokovania vo vašom mene

 • na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a súvisiacich orgánoch štátnej a verejnej správy

prevádzkový poriadok pre bazény, kúpaliská, aquapark