30.10.2019 • MVDr. Marián Rozložník

AT CONSULT spol. s r.o. naďalej prakticky napomáha potravinárom odbornými školeniami zamestnancov. 

V tejto súvislosti sa v mesiaci október 2019 uskutočnilo odborné školenie pod vedením MVDr. Mariána Rozložníka na tému „Základné povinnosti pri príjme, skladovaní a manipulácii s plodinami v sektore čerstvé ovocie, zelenina a ich umiestnení na trh“.

Školení boli zamestnanci obchodného reťazca v Košiciach, ktorí sa oboznámili s problematikou skladovania, manipulácie a uvádzania ovocia a zeleniny na trh. Školenie bolo doplnené o praktickú ukážku ovocia a zeleniny v rôznych stupňoch kvality, aby získané poznatky bolo možné čo najlepšie aplikovať aj v praxi. Účastníci mali tiež možnosť o problematike otvorene diskutovať.

Školenie má praktický prínos pre skladníkov, pracovníkov logistiky, špeditérov, výrobných pracovníkov v spracovateľských závodoch, ale tiež pre vedúcich pracovníkov predajní, ako aj pre obslužný personál v predajniach potravín. 

Viac informácií o školení nájdete v sekcii VzdelávanieLEGISLATÍVA V SEKTORE OVOCIE A ZELENINA V PRAXI. 

Radi Vám uvedenú problematiku objasníme. Neváhajte a kontaktujte nás.