6.9.2017 • MVDr. Marián Rozložník

V nadväznosti na veľký potravinový škandál a pretrvávajúce zdravotné riziko z kontaminovaných surovín a potravín insekticídom Fipronil, sekcia hygieny a bezpečnosti potravín spoločnosti AT CONSULT spol. s r. o. v spolupráci s akreditovaným laboratóriom pre vyšetrenia potravín ponúka všetkým zariadeniam spoločného stravovania a prevádzkovateľom potravinárskeho priemyslu možnosť vykonania kontrolných veterinárnych auditov zameraných na výskyt insekticídu Fipronil.

Čo je fipronil

Fipronil je látka, ktorá býva súčasťou prípravkov proti blchám, všiam a kliešťom. Nesmie sa však podávať zvieratám, ktorých mäso alebo iné produkty konzumujú ľudia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje preparát za mierne jedovatý; jeho vysoké dávky vedú k pocitu nevoľnosti a závratov. Pri jeho kumulácií v organizme spôsobuje poruchy pečene, obličiek a štítnej žľazy.

Bezpečnosť produktov a zodpovednosť výrobcov

V zmysle platnej legislatívy v oblasti hygieny potravín prevádzkovatelia plne zodpovedajú za zdravotnú bezpečnosť svojich produktov. Kauza obsahu insekticídu Fipronil v potravinách prvotne vypukla začiatkom leta, kedy veterinárni inšpektori zistili obsah tohto insekticídu vo vajciach z Holandska. Nakoľko bola uvedená informácia podaná medzinárodným systémom rýchleho varovania neskoro, kontaminované vajcia boli použité do veľkého množstva potravín, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v potravinovom reťazci.

Keďže nie je možné presne určiť, v ktorých potravinách sa rezíduá tohto insekticídu nachádzajú, hlavný hygienik SR Ján Mikas v súvislosti so zvyšujúcim sa počtom objavených prípadov kontaminovaných vajec a vaječných zmesí insekticídom Fipronil v krajinách EÚ vrátane Slovenska, vyzýva prevádzkovateľov zariadení k zodpovednosti a prijatiu vlastných opatrení.

Prevádzkovatelia by tak mali prihliadať na závažnosť tohto prípadu a prijímať vlastné opatrenia na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti svojich produktov. 

Na čo je kontrolný veterinárny audit zameraný?

Kontrolný veterinárny audit je zameraný na:

  • kontrolu zoznamu dodávateľov surovín a potravín do prevádzkarne,
  • kontrolu označovania a pôvodu surovín a potravín nachádzajúcich sa v prevádzkach,
  • kontrolu vysledovateľnosti vstupných surovín,
  • odber a následnú analýzu podozrivých vzoriek na obsah insekticíd Fipronil.

Máte záujem o vykonanie kontrolného veterinárneho auditu zameraného na prítomnosť insekticídu Fipronil aj vo Vašej prevádzke? Kontaktujte nás.