25.1.2017 • MVDr. Marián Rozložník

Spoločnosť AT CONSULT spol. s r.o. v novom roku 2017 rozšírila ponuku služieb o audit ubytovacieho zariadenia – mystery visitor. Túto službu môžu využiť hotely a penzióny bez ohľadu na kategóriu a triedu (počet hviezdičiek). Spolu s nami sa Vám podarí odhaliť slabé stránky Vášho ubytovacieho zariadenia. Získate tak objektívny a odborný názor na činnosť Vášho ubytovacieho zariadenia – kvalitu ponúkaných služieb, hygienu ubytovacieho zariadenia a činnosť Vášho personálu. Radi Vám  budeme aktívne napomáhať pri dodržiavaní a zvyšovaní úrovne ubytovacích zariadení tak, aby spĺňali nielen požiadavky platnej legislatívy, ale aby mali aj dobrú reklamu u nás doma a v zahraničí.

Čo Vám služba mystery visitor ponúka?

Mystery visitor je druh auditu ubytovacieho zariadenia (hotelu alebo penziónu) realizovaný certifikovaným audítorom vo vopred dohodnutom čase, ktorý však pozná len majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia. Ostatný personál nie je o realizácii auditu informovaný. Cieľom takéhoto „utajeného auditu“ je čo najobjektívnejšie zhodnotenie kvalityodhalenie nedostatkov poskytovaných služieb v bežných podmienkach. Konečným cieľom je však spokojnosť klientov, ktorí sa budú vracať a zariadenie odporučia aj ďalej (svojim známym či prostredníctvom pozitívnych recenzií).

>

Na aké oblasti sa služba mystery visitor zameriava?

Utajený audit v ubytovacích zariadeniach je zameraný na tieto oblasti:

  • legislatívne požiadavky pre ubytovacie zariadenia v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ,
  • hygienické požiadavky pre ubytovacie zariadenia v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ – ubytovacej časti a aj gastro časti zariadenia (ak je k dispozícií reštaurácia)
  • splnenie požiadaviek daných kategorizáciou zariadenia,
  • práca a profesionalita personálu,
  • starostlivosť o ubytovaného klienta,
  • celková kvalita služieb a zariadenia.

Ako prebieha služba mystery visitor?

  1. vypracovanie plánu auditu na mieru a podľa Vašich požiadaviek
  2. určenie termínu realizácie auditu
  3. vykonanie auditu certifikovaným audítorom
  4. vypracovanie správy z auditu vrátane odporúčaní 

Ako dlho služba mystery visitor trvá a kedy sa dozviete výsledky?

Dĺžka auditu ubytovacieho zariadenia je individuálne dohodnutá s objednávateľom. Najčastejšie sa však služba mystery visitor vykonáva v trvaní jedného dňa a jednej noci. Získané podklady sú následne spracované v internom zázname. Kompletné výsledky sú do 10 pracovných dní odovzdané formou správy spolu s vyhotovenou fotodokumentáciou a odporúčaniami. Všetky získané podklady sú odovzdané výhradne prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia. 

Aký prínos bude predstavovať služba mystery visitor pre Vaše zariadenie?

Majitelia, prevádzkovatelia alebo prevádzkari často pre svoje zaneprázdnenie alebo neobjektívnosť neustriehnu „slabé“ miesta vo svojom zariadení. Pre klienta však môžu nemilé „prekvapenia“ a ten si tak často neobjektívne (na základe jednej negatívnej skúsenosti) urobí zlý obraz o ubytovacom zariadení, ktorý ďalej posúva ako negatívnu skúsenosť.

Objektívnym auditom, ktorý vykonávajú naši certifikovaní audítori v zmysle požiadaviek platnej legislatívy a ISO certifikácií, môžete takýmto situáciám predísť. Máte tak jedinečnú možnosť zvýšiť a pravidelne udržiavať úroveň Vášho zariadenia odstraňovaním prevádzkových nedostatkov, odchýlok či ľudských pochybení. To všetko predstavuje priamu cestu k spokojným klientom a teda k Vášmu úspechu.

Zaujala Vás naša nová služba?

Kontaktujte nás tak, ako Vám to najviac vyhovuje 🙂