31.3.2017 • MVDr. Marián Rozložník

V nadväznosti na podozrenie zo zdravotného rizika a falšovania mäsa pôvodom z Brazílie vykonali kontrolóri zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) veľké kontroly zamerané na všetky živočíšne produkty vyrobené v Brazílii predávané na Slovenku. Pri úradných kontrolách bol vykonaný aj úradný odber vzoriek z podozrivého mäsa.

Aké boli výsledky podozrivého mäsa z Brazílie?

Dnes boli obdržané prvé výsledky vyšetrení, ktorými sa potvrdil výskyt nebezpečnej salmonelly v hydinovom mäse. Podľa informácií zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR „v rámci cielenej previerky zameranej na kontrolu produktov živočíšneho pôvodu vyrobených v Brazílií vykonala RVPS Bratislava vo firme FRIKAS s.r.o., Na pántoch 10, 831 01 Bratislava odber vzorky výrobku:

SEARA – Mrazené kuracie prsia bez kosti bez kože bez innerfiletu solené“, á 2,0 kg (zmrazené dňa: 04.10.2016, DMT: 02.04.2018, krajina pôvodu Brazília, výrobca: AGRICOLA JANDELLE S/A-MATADUORO DE AVES E COELHOS, Rod. BR 369, km 178, Rolandia, schválené vet.č.: BR 1215).

Analýzou bola vo vzorke zistená prítomnosť Salmonella Heidelberg. Výrobok sa sťahuje z trhu.

Zdroj: svpssr.sk