6.5.2020 prichádza k ďalšiemu uvoľneniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19

5.5.2020 • MVDr. Marián Rozložník Vážení klienti, od stredy 06.05.2020 prichádza k ďalšiemu uvoľneniu opatrení. Vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie bude uvoľňovanie zrýchlené. Slovenská republika pristupuje vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine k ďalšiemu uvoľňovaniu činnosti prevádzok. Od stredy (06.05.2020) majú byť

Aktuálne hygienické opatrenia pre zabezpečenie zastavenia pandemického ochorenia COVID-19

2.4.2020 • MVDr. Marián Rozložník Vážení klienti, s cieľom informovať Vás o praktickom uplatnení Opatrení Úradu verejného zdravotníctva, Vám zasielame aktuálne platné opatrenia za účelom zastaviť šírenie pandemického vírusového ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 16.03.2020

16.3.2020 • MVDr. Marián Rozložník Vážení klienti, s cieľom informovať Vás o praktickom uplatnení Opatrení Úradu verejného zdravotníctva, Vám zasielame túto informáciu a pripájame sa k výzve za dodržanie opatrení v záujme ochrany verejného zdravia. Veríme, že len spoločným úsilím a dodržaním opatrení sa

Čoskoro sa možno dočkáme povinného zálohovania pet fliaš a plechoviek

18.3.2019 • Ing. Martina Micenková Návrh zákona už prešiel Legislatívnou radou vlády SR začiatkom marca. Povinné zálohovanie nápojových obalov úspešne pokračuje v naštartovanom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, aj následné rozporové konania. Ak všetko pôjde ako má, ministerstvo životného prostredia by