19.5.2017 • Ing. Martina Micenková

Tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR.

Sprehľadniť systém odpadov, znížiť administratívu pre malých podnikateľov a zaviesť sankcie pre tých, ktorí konajú v rozpore s platnými zákonmi. To je len časť opatrení aplikačnej novely zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí. Ministerstvo životného prostredia SR ju v najbližších dňoch predloží do legislatívneho procesu, kde ju budú môcť pripomienkovať ostatné ministerstvá, inštitúcie či samosprávy.

„Musíme nový odpadový systém nastaviť tak, aby sa na Slovensku oplatilo separovať, recyklovať a tvoriť minimum odpadu. A pritom dosiahnuť, aby systém zbytočne nezaťažoval obyvateľov, obce a podnikateľov,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Aké zmeny prinesie aplikačná novela odpadového zákona?

Zmeny v aplikačnej novele odbremenia zhruba 2500 menších podnikateľov a živnostníkov. Tým, ktorí uvedú na trh do 100 kilogramov obalov či neobalov, po novom odpadne povinnosť uzatvárať zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Musia sa len jednorazovo zaregistrovať na ministerstve, viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali deklarované množstvo odpadu a tieto údaje ročne ohlasovať. To im ušetrí náklady i administratívu.

Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti. Aplikačnou novelou preto rezort zavedie dozorný orgán v organizácii, kde bude zastúpený štát a samotní výrobcovia.

Zavedú sa aj sankcie pre OZV v prípade, že pre obce, ktoré poctivo separujú, nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber.

Ďalšie opatrenia rezortu životného prostredia

Rezort životného prostredia prijíma aj ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je zelenšie a čistejšie Slovensko. „Slovensko si skrátka nezaslúži povesť skládkovej veľmoci. Prvé kroky v boji proti odpadu máme za sebou,“ doplnil šéf envirorezortu.

V marci už parlament odhlasoval zákon, ktorým sa spoplatnia ľahké plastové tašky. Ich počet by tak v zberných nádobách, ale aj voľnej prírode mal výrazne klesnúť. Envirorezort odštartoval aj iniciatívu Bez igelitových tašiek, ku ktorej sa vo februári pripojili prvé obchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland, ako aj Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.

Na Slovensku je stále niekoľko skládok, na ktoré už sa nesmie odpad navážať. Napriek tomu nie sú oficiálne uzatvorené. V parlamente preto včera schválili novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Vďaka nej nebudú môcť niektorí prevádzkovatelia skládok umelo predlžovať proces ich uzatvárania.

Odpadová legislatíva prechádza od roku 2016 veľkými zmenami. Dôvodom je fakt, že na Slovensku sa vyprodukujú takmer 2 mil. ton komunálnych odpadov a až vyše dve tretiny z tohto množstva skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov. Zákon o odpadoch zaviedol systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, kedy sa o všetok vytriedený odpad postarajú výrobcovia. Samosprávy takýto odpad stojí nula eur a zostávajú im len náklady na zmesový a biologicky rozložiteľný odpad.

Zdroj: http://www.minzp.sk/