18.3.2019 • Ing. Martina Micenková

Návrh zákona už prešiel Legislatívnou radou vlády SR začiatkom marca. Povinné zálohovanie nápojových obalov úspešne pokračuje v naštartovanom legislatívnom procese. Skončilo medzirezortné pripomienkové konanie, aj následné rozporové konania. Ak všetko pôjde ako má, ministerstvo životného prostredia by v druhej polovici tohto roka nový zákon predložilo vláde na schválenie.

Za zálohovanie PET fliaš a plechoviek je dnes drvivá väčšina obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z januárového prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra AKO. Podľa prieskumu zálohovanie podporuje viac ako 86 % opýtaných občanov. Vítajú ho aj vodohospodári, ktorí za jeden rok vynaložili 400-tisíc eur na čistenie vodných plôch a tokov. V roku 2017 vytiahli z vodných tokov 700 ton odpadu, pričom významnou zložkou tohto objemu boli práve PET fľaše.

Najnovšie zavedenie zálohovania podporil aj Slovenský rybársky zväz. Práve ten poukázal na skutočnosť, že riečne biotopy na Slovensku sú neustále zaťažované rozpadávajúcim sa plastovým materiálom. A tento stav je nevyhnutné riešiť. Plastový odpad sa v riekach mechanicky odiera o štrk a kamene na dne, dochádza k rozpadu plastu na menšie časti, ktoré prenikajú do životného prostredia.

Podľa najnovších analýz sa na slovenský trh ročne uvedie zhruba jedna miliarda PET fliaš, pričom vyzbierať sa dokáže len približne 60 %. Podľa skúseností zo zahraničia je zavedenie zálohovania overený spôsob ako zvýšiť množstvo vyzbieraných PET fliaš nad 90 %. Legislatíva, ktorá na Slovensku zavedie zálohovanie nápojových obalov, by mala vstúpiť do platnosti od budúceho roka. Zálohovanie by sa tak reálne spustilo v roku 2022 po nastavení celého systému zálohovania, vrátane zabezpečenia vratných automatov a celkovej logistiky.

Informácie sú prevzaté z tlačových správ stránky MŽP SR.