16.6.2017 • MVDr. Marián Rozložník

Vyšetrenia pokrmov podávaných v predškolských zariadeniach (v uzavretom type zariadenia spoločného stravovania) poukázalo na vážne nedostatky. Množstvá soli vo vyšetrovaných pokrmoch, ktoré boli určené na konzumáciu deťmi namerali, aj niekoľkonásobne prekračovali odporúčanú dávku.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vykonal úradné odbery pokrmov na laboratórnu analýzu z 80 jedální predškolských zariadení. Predmetom vyšetrení bol vždy jeden kompletný pokrm – obed, podľa materiálno – spotrebných noriem.

Predškolské zariadenia by mali mať na zreteli, že deti u nich trávia väčšinu času a ich stupeň vývoja sa vyžaduje bohatosť a pestrosť stravy. „Presolené“ pokrmy by vonkoncom nemali byť súčasťou ich jedálnička.


Výsledky vyšetrení sú neuspokojivé

Norma pre príjem soli dieťaťa v predškolskom zariadení je maximálne 2 gramy za deň (čo je menej ako polovica čajovej lyžičky). Jedna porcia obedu (ktorá by mala pokrývať zhruba 35 percent celodenného príjmu dieťaťa), by mala v prepočte obsahovať 0,7 gramu soli. Podľa výsledkov vyšetrení, tomuto limitu vyhovelo iba 3 z 80 testovaných vzoriek.

Alarmujúcim výsledkom je, že najslanší obed obsahoval až 4,9 gramu soli! To predstavuje takmer celú odporúčanú dennú dávku pre dospelého človeka. V tomto konkrétnom prípade išlo o obed – zeleninová polievka s pohánkou, mäsová guľka, zemiaky, rajčiaková omáčka. Obedy v škôlkach najčastejšie prekročili odporúčanú dávku (0,7 gramu soli) o 100 až 200 percent.

Zdroj: ÚVZ SR

Deti si zlé návyky prinášajú z domu

Deti majú tendencie sa sťažovať na obedy, ktoré sú bez chuti. Za následok to majú zlé návyky z domu. Úsilie školských jedálni o maximálne zredukovanie soli musí byť podporené správnymi stravovacími návykmi, ktoré deti získajú doma, výchovou rodičov. Taktiež  úlohou a cieľom školského stravovania má byť osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku.

Výstrahou pre rodičov by mala byť skutočnosť, že dlhodobý nadmerný príjem soli u detí môže viesť k vzniku hypertenzie, osteoporózy, poškodeniu obličiek a obezity v dospelosti.

Hygienici dlhodobo apelujú na jedálne predškolských zariadení, aby pri príprave pokrmov používali hlavne čerstvé suroviny a nahrádzali nimi polotovary, ktoré vo všeobecnosti môžu obsahovať veľa „skrytej“ soli. Chutnosť pokrmov sa dá dosiahnuť napríklad používaním byliniek (bazalka, tymian a pod.).